ALTE INFORMATII PUBLICE / CONSILIUL LOCAL / PROCESE-VERBALE DIN SEDINTE 2017