Anunturi

ANUNTURI

Anunț cu privire la Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia pe anul 2021


Ofertă CEC BANK privind creditele APIA pe care banca le acordă cultivatorilor, crescătorilor de animale, persoane fizice și juridice cu activitate în agricultură


Anunț privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, în ședința ordinară în data de 30.03.2021, orele 17.00


Raport final privind examenul de ocupare a postului temporar vacant de Muncitor Necalificat I din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală- Primăria Crevedia, desfășurat in data de 22.03.2021


Anunț public nr.2- ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire riscurilor


Anunț selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de MUNCITOR NECALIFICAT-I


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoarea al comunei Crevedia”


Anunt 3 înaintat de către Chelaru Radu-Mircea


Anunț la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.25 din 29.05.2017, privind aprobarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Cevedia


Anunt la proiectul de hotarare nr.3224 din 09.03.2021 privind aprobarea modificarea HLC nr.14 din 24.02.2021, respectiv anexa 2 privind componenta Consiliului stiintific arondat Bibliotecii Comunale pt. anul 2021


Anunt privind desfasurarea sedintei Consiliului local al comunei Crevedia, judet Dambovita, in sedinta extraordinara ”de indata” pentru 10.03.2021ora 17.00


Anunt privind ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat-I in cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala din cadrul Primariei Crevedia


Anunt la proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Scolii Gimnaziale Darza in Scoala Gimnaziala ”Grigore Gheorghe”Anunt la proiectul de hotarare privind inregistrarea Primariei Comunei Crevedia in Sistemul Notional Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar SNEP


Anunt public asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere distributie retea gaze naturale in Comuna Crevedia pe circa 10 km”


Anunt public nr.1- Etapa pregatitoare- SC GREEN ECOPLANET S.R.L.


Anunt înaintat de catre SC SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.R.L.