Anunturi

ANUNTURI


Anunț nr.8600 din 17.06.2021 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor si procedurilor de incadrare a cladirilor-terenurilor situate în intravilanul comunei Crevedia


Anunț nr.8391 din 15.06.2021 privind proiectul de hotărâre nr.65 din 15.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Crevedia, jud. Dâmbovița


Anunț sistare activitate de depozitare a deșeurilor solide nepericuloase pe amplasamentul Depozitului Titu- celula 2
Anunț nr.7766 din 03.06.2021 privind proiectul de hotărâre nr.63 din 03.06.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Crevedia nr.98 din 04.12.2019...


Anunț nr.7778 din 04.06.2021 privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, județ Dâmbovița, în ședința ordinară în data de 10.06.2021, orele 17.00


Anunt public inaintat de catre SC TOTAL GREEN SOLUTIONS S.R.L.


Anunț nr.7569 din 02.06.2021 privind organizare examen de promovare


rezultat selectie dosare de inscriere la examenul de promovare- anexa la PV nr.7519 din 31,05,2021


Anunț nr.7418 din 27.05.2021 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al comunei Crevedia...Anunț privind organizare examen de promovare în trepte profesionale- Muncitor calificat(Electrician) treapta profesională I - 1 post_ Muncitor calificat ( Lăcătuș Mecanic) treapta profesională I -1 post


Anunț nr.7227 din 24.05.2021privind proiectul de hotărâre de Consiliu local privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia pentru trim.I al anului 2021


Anunț privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, județ Dâmbovița, în ședința ordinară în data de 27.05.2021, orele 17.00


Anunț nr.7076 din 20.05.2021 la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.12 din 24.02.2021, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Crevedia


Informare privind acordarea stimulentului educațional ( tichete grădiniță cu valoare de 100 lei lunar) în baza Legii nr.248-2015 și a HG nr.391-2021


Anunț la proiectul de hotărâre privind completarea grilei de salarizare pentru personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judet Dambovita


Anunț la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judet Dambovita