Hotarari 2019

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2019Hotararea nr.90 din 28.11.2019

privind desemnarea unui reprezentant al UAT Crevedia in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Ecos Dambovita SA si desemnare reprezentant in Consiliul de Administratie al Societatii ECOS DAMBOVITA SA

...

Mai mult   

Vizualizeaza

Hotararea nr.89 din 28.11.2019

privind aprobarea scutirii de plata a sumei de 1.760 lei reprezentand debit si majorari de intarziere in urma masurilor stabilite prin nota de control a Curtii de Conturi datorate bugetului local de catre Matache Viorica,functionar public in cadrul...

Mai mult   

Vizualizeaza


HCL nr.88 din 28.11.2019

privind aprobarea proiectului de retea scolara a comunei Crevedia,judetul DambovitaVizualizeaza

HCL nr.87 din 28.11.2019

privind aprobarea planului de masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta CREVEDIA,pentru sezonul rece 2019-2020Vizualizeaza

HCL 86-2019

privind completarea HCL nr.61/28.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 519 mp din satul Manastirea,comuna CrevediaVizualizeaza

HCL 85-2019

privind actualizarea valorilor de piata a unor imobile din domeniul public al Comunei CREVEDIAVizualizeaza

HCL 84-2019

privind modificarea anexei nr.1-Grila de salarizare aprobata prin HCL nr.31/31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei CrevediaVizualizeaza

HCL 83-2019

privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta Fam.Banaurs Tudor si Nicoleta-Speranta din Comuna Crevedia,sat Darza,Str.Agricultorilor,nr.408Vizualizeaza

HCL 82-2019

privind aprobarea indicator tehnico-economici (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie Realizare trotuare(de la Mega Image la intrarea in Darza),Sat Manastirea (Str.Combinatului DN1A,Str.Piscicultorul)Vizualizeaza

HCL 81-2019

privind scoaterea suprafetei de 2.642 mp (suprafata rezultata din masuratori) din fondul de rezerva al Comisiei de Fond Funciar si introducerea in domeniul privat al Comunei CrevediaVizualizeaza

HCL 80-2019

privind completarea HCL nr.45/26.06.2019 prin care suprafata de 1.143 mp a fost introdusa in domeniul privat al comunei Crevedia cu imobilul ”Casa Modolea”Vizualizeaza

HCL Nr.79-2019

privind aprobare Caiet sarciniVizualizeaza