Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

1 2 Pagina: 3 4 5 6 7 DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2013
Hotarare nr. 15/10.04.203
   HCL 15.pdf
privindmodificarea art. 36 alin (4) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, partea " Dispozitii generale"
23.04.2013
Hotarare nr. 16/10.04.203
   HCL 16.pdf
privind modificarea art. 215 di Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si canalizare
23.04.2013
Hotarare nr. 20/10.06.2013
   hcl 20.pdf
privind clasificarea unor drumuri de exploatare in drumuri de interes local
12.06.2013
Hotarare nr. 21/10.06.2013
   hcl 21.pdf
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crevedia
12.06.2013
Hotarare nr. 22/10.06.2013
   hcl 22.pdf
privind punerea la dispozitia proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata pentru regiunea Constanta-Ilfov"
12.06.2013
Hotarare nr. 26/31.07.2013
   HCL nr. 26.pdf
privind aprobarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate a primarului
27.08.2013
Hotarare nr. 27/31.07.2013
   HCL nr. 27.pdf
privind aprobarea proiectului tehnic nr. 2/2013 cu indicatorii tehnico economici pivind investitia "Anvelopare cladiri scoala noua si scoala veche, sat Darza, cimuna Crevedia"
27.08.2013

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro