Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2008
HOTARARE nr.28/2008 privind aprobarea incheierii executiei bugetare a anului 2007
   anexa la hotararea 28.pdf
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL CREVEDIA

HOTARARE privind aprobarea incheierii executiei bugetare a anului 2007

Consiliul local al comunei Crevedia

Avand in vedere:

Raportul de specialitate la darea de seama contabila la data de 31.12.2007, inaintat de catre expert Nita Felicia;
Expunere de motive inaintata de primarul unitatii administrativ teritoriale;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Crevedia;
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.36 alin (4) lit a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.45 alin (1) din Legea administratiei publice, republicata.

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba executia bugetara a anului 2007 conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul unitatii administrativ teritoriale, prin Compartimentul financiar contabil.

PRESEDINTE DE SEDINTA
GOAJGA STEFAN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
SAREALBA IULIANA

CREVEDIA,24.04.2008
Nr.28
10.02.2009

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro