Cereri tipizate

INFORMATII DE INTERES PUBLIC / CERERI TIPIZATE


CERERE SOLICITARE RECEPTIA LUCRARILOR SI INSCRIEREA IMOBILULUI PE ROL FISCAL


COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR (IJC)


COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR (IJC)


COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR


COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR


DECLARATIA PRIVIND VALOAREA REALA A LUCRARILOR EXECUTATE IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE


Cerere pentru înscriere în evidență clădiri sau terenuri


Cerere ajutor incalzire locuinta - formular pdf inteligernt 2021


Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Adeverinta necesara la SPCLEP CORNESTI, in vederea eliberarii C.I.Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice-juridice


Cerere pentru eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca figurez cu casa si teren pe raza localitatii Crevedia


Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare a edificarii


Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism


Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism


Declaratia privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport


Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de contruire


CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala


CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea stimulentului aducational( tichet social pentru gradinita)