Cariera

DESPRE NOI / ORGANIZARE / CARIERA

Anunt concurs recrutare pe functia publica temporar vacanta de REFERENT, clasa III, grad profesional Asistent- Comp. Relatii cu Publiculsi Secretariat-ArhivaREZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR - 02.07.2021


rezultat selectie dosare de inscriere la examenul de promovare- anexa la PV nr.7519 din 31,05,2021


Anunț privind organizare examen de promovare în trepte profesionale- Muncitor calificat(Electrician) treapta profesională I - 1 post_ Muncitor calificat ( Lăcătuș Mecanic) treapta profesională I -1 postRezultatul probei scrise din cadrul examenului-concurs de recrutare în functia publică de executie de Consilier Clasa I Superior


Rezultatul interviului din cadrul concursului-examenului de recrutare in functia publica de executie de Consilier,clasaI, grad profesional Superior


Anunt organizare concurs de recutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante