Anunturi

ANUNTURI

Anunț la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat ( primar și gimnazial) din comuna Crevedia


Adresa Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitatiAnunț privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, judet Dâmbovița, în ședința ordinară în data de 15.04.2021, orele 17.00Informare autorizare temporara a spațiilor special amenajate pentru sacrificarea mieilor în perioada 21.04.-01.05.2021


Anunț cu privire la programul ”SERVICII PUBLICE ONLINE DESTINATE CETĂȚENILOR, CONTRIBUALIBI ȘI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ȘI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ”Anunț public înaintat de către Chelaru Radu Mircea


Anunț la proiectul de hotărâre pentru aprobarea”Regulamentului privind conduita socială a utilizatorilor și angajaților în raport cu prevenirea răspândirii SARS COV 2” și a ”Indicatorilor biblioteconomici”


Program de măsuri privind intensificarea controalelor oficiale sanitare veterinare și măsurile dispuse pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor pascale 2021


Anunț privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funției publice de execuție vacante - 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Urbanism


Anunt la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022.compressed


Modificare program de funcționare magazin Kaufland


Anunț public nr.3- Etapa Elaborării Propunerilor înaintat de către Comuna Crevedia


Informare autorizare centre de tăiere temporară a mieilor și iezilor


Anunț la proiectul de hotărâre

 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local CrevediaVizualizeaza

Informare anagajați sezonieri în străinătate


Informare transmisă de către TOTAL GREEN SOLUTIONS S.R.L. (1)


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobare actualizare Plan de Urbanism Zonal avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.63 din 19.09.2019