Info comuna

Info primarie

Informatii publice

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

Anunt Vanzari Terenuri Extravilane

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2008
HOTARARE nr.27/2008 privind asocierea comunei Crevedia, prin Consiliul local Crevedia cu judetul Dambovita, orasul Racari,comunele: Baleni, Bilciuresti, Butimanu, Ciocanesti, Cojasca, Contesti, Cornatelu, Cornesti, Dobra, Niculesti si Tartasesti
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL CREVEDIA

HOTARARE privind asocierea comunei Crevedia, prin Consiliul local Crevedia cu judetul Dambovita, orasul Racari,comunele: Baleni, Bilciuresti, Butimanu, Ciocanesti, Cojasca, Contesti, Cornatelu, Cornesti, Dobra, Niculesti si Tartasesti, in vederea constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud-Racari”

Consiliul local al comunei Crevedia intrunit in sedinta ordinara din martie 2008:

Avand in vedere:

• Raportul de specialitate nr.3072/21.03.2008 intocmit de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale;
• Expunerea de motive nr. 3072/21.03.2008 inaintata de primarul unitatii administrativ teritoriale;
• Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Crevedia;
• Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
• Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
• Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata;
• Prevederile art.11,art.12, art.13, art.36 alin (1) lit “e” si alin (7) lit”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul prevederilor art.45 alin (2) si alin (5) si art 115 alin (1) lit “b”din Legea administratiei publice, republicata.

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba asocierea comunei Crevedia, prin Consiliul local Crevedia cu judetul Dambovita, orasul Racari,comunele: Baleni, Bilciuresti, Butimanu, Ciocanesti, Cojasca, Contesti, Cornatelu, Cornesti, Dobra, Niculesti si Tartasesti, in vederea constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud-Racari”, persoana juridica de drept roman, inffintata conform art.11 si urmatoarele din Legea nr.215/2001, republicata.

Art.2- Se aproba Actul constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud- Racari” in forma prevazuta in anexa 1 la prezenta hotarare si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud- Racari” in forma prevazuta in anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.3- Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud- Racari” va avea sediul in orasul Racari. Se aproba participarea Consiliului local Crevedia la patrimoniul initial al Asociatiei cu o contributie in numerar in valoare de 1000 lei.

Art.4- Dl Teodorescu Florin Stefan, primar al comunei Crevedia se desemneaza ca reprezentant al comunei Crevedia pentru a face parte din Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud- Racari”.

Art.5- Se desemneaza ca reprezentant al comunei Crevedia pentru a face parte din Consiliul de administratie al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Dambovita Sud- Racari” Dl Toader Gheorghe-viceprimar.


10.02.2009

www.primariabalesti.ro biliesti.infoprimarie.ro www.primariabirsesti.ro boghesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro www.turismprundeni.ro