Anunturi

ANUNTURI

Informare anagajați sezonieri în străinătate


Informare transmisă de către TOTAL GREEN SOLUTIONS S.R.L. (1)


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobare actualizare Plan de Urbanism Zonal avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.63 din 19.09.2019


Anunț cu privire la Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Crevedia pe anul 2021


Ofertă CEC BANK privind creditele APIA pe care banca le acordă cultivatorilor, crescătorilor de animale, persoane fizice și juridice cu activitate în agricultură


Anunț privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, în ședința ordinară în data de 30.03.2021, orele 17.00


Raport final privind examenul de ocupare a postului temporar vacant de Muncitor Necalificat I din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală- Primăria Crevedia, desfășurat in data de 22.03.2021


Anunț public nr.2- ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire riscurilor


Anunț selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de MUNCITOR NECALIFICAT-I


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ?Cetățean de onoarea al comunei Crevedia?


Anunț 3 înaintat de către Chelaru Radu-Mircea


Anunț la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.25 din 29.05.2017, privind aprobarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Cevedia


Anunț la proiectul de hotărâre nr.3224 din 09.03.2021 privind aprobarea modificarea HLC nr.14 din 24.02.2021, respectiv anexa 2 privind componenta Consiliului ătiințific arondat Bibliotecii Comunale pt. anul 2021Anunț privind ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat-I în cadrul Compartimentului Gospodărire Comunala din cadrul Primăriei Crevedia


Anunț la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale Darza în Școala Gimnaziala Grigore GheorgheAnunț la proiectul de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Crevedia în Sistemul Național Electronic de Plata on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar SNEP


Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere distribuție rețea gaze naturale în Comuna Crevedia pe circa 10 km