Hotarari 2020

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2020

Hotararea nr.54 din 07.09.2020

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020Vizualizeaza

HLC NR.37 din 30.06.2020

privind aprobarea Planului de activitati pentru 2020Vizualizeaza

HLC NR.36 din 30.06.2020

privind casarea si conservarea fondului de carte din inventarul Bibliotecii Crevedia a cartilor deteriorate si inutileVizualizeaza

HLC NR.34 din 30.06.2020

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonaVizualizeaza

HCL NR.35 din 30.06.2020

privind implementarea Proiectului Amenajare tribuna - baza sportiva  CrevediaVizualizeaza

HLC NR.33 din 30.06.2020

priivnd preluarea in domeniul privat a 257 mp din T56, P467/1/1/1 sat Darza, aflate in rexerva Cimisiei de Fond Funciar a comunei CrevediaVizualizeaza

HCL NR.32 din 30.06.2020

privind aprobarea rectificarii bugetare pentru 2020, la data de 30.06.2020Vizualizeaza

HCL NR.38 din 30.06.2020

privind vanzarea unui teren fara licitatie publica a unui teren de 46.948 mp, categoria curti constructii cu numar cadastral 1013 inscris in Cartea Funciara Crevedia 70380, situat in Crevedia, str. CAP-ului nr 205C catre Societatea Agroli Group BucurestiVizualizeaza

HLC NR.39 din 30.06.2020

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea Planului cu masurile necesare indeplinirii obligatiilor si raspuderilor Consiliilor locale si ale Primariilor , institutiile publice, ale agentilor economici , ale altor persoane juridice precum si cetatenilor comunie CrevediaVizualizeaza

Hotararea nr.50 din 29.07.2020

 privind aprobarea PUZ si R.L.U. pentru Construire Service Auto, beneficiar Tanase Mirela-AlinaVizualizeaza

Hotararea nr.49 din 29.07.2020

 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului localVizualizeaza

Hotararea nr.48 din 29.07.2020

 privind aprobarea PUZ. pentru Elaborare PUZ-Reglementare Zona Industriala Teren si Sercivii, beneficiar C&S MUSHROOM SRL. si CHARPHIL FARMS SRLVizualizeaza

Hotararea nr.47 din 29.07.2020

 privind aprobarea cotizatiei comunei Crevedia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita pentru anul 2020Vizualizeaza

Hotararea nr.46 din 29.07.2020

 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020Vizualizeaza

Hotararea nr. 45 din 29.07.2020

 privind completarea art.1 din HLC nr.51din 22.07.2019, privind scoaterea suprafetei de 424 mp situata in T.4,P199.1 ManastireaVizualizeaza

Hotararea nr.44 din 29.07.2020

 privind aprobarea executiei bugetara pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2019Vizualizeaza

Hotararea nr.43 din 29.07.2020

 privind aprobarea executiei bugetara pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2019Vizualizeaza

Hotararea nr.42 din 29.07.2020

 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 la data de 31.07.2020Vizualizeaza

Hotarare nr.53 din 31.08.2020

privind constituirea unui drept de servitute din terenul de 443 mp, proprietate publica,Vizualizeaza

Hotarare nr.52 din 31.08.2020

privind aprobarea actuaizarii unor clauze din contractele de asociere cu CJD pentru realizarea unor obiective din infrastructura rutieraVizualizeaza