Hotarari 2019

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2019

HCL NR. 41-2019

privind modificarea sumei totale din devizul general aprobat prin HCL 7 din 30.01.2019

Vizualizeaza

HCL NR. 40.2019

privind modificarea sumei totale din devizul general aprobat prin HCL 6 din 30.01.2019

Vizualizeaza

HCL NR. 39.2019

privind completarea denumirii Obiectivului de investitii Ämenajare si imrejmuire teren public sport Darza

Vizualizeaza

HCL NR. 38-2019

privind stramutarea monumentului istoric inchinat eroului national Avram Iancu

Vizualizeaza

HCL NR. 37-2019

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor Scolii Gimnaziale Crevedia care s-u clasat pe primele 5 locuri ;a examenul de evaluare nationala

Vizualizeaza

HCL NR. 36-2019

privind acordarea de premii banesti elevilor inscrisi sau absolventi ai Scolii Gimanaziale Crevedia si Darza ce au castigat Campionatul National Kempo Knock Down si Submission 2019

Vizualizeaza

HCL NR. 35-2019

privind Regulamentului de acordare a premiilor elevilor si profesorilor din invatamantul preuniversitar din Crevedia

Vizualizeaza

HCL NR. 34-2019

privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia

Vizualizeaza

HCL NR. 33.-2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Modernizare drumuri comunale si satesti din comuna Crevedia

Vizualizeaza

HCL NR. 32-2019

privind completrea inventraului domeniului public al comunei Crevedia

Vizualizeaza

HCL 45

privind scoaterea suprafetei de 1143 mp din fondul de rezerva

Vizualizeaza

HCL 44

privind aprobarea Studiului de oportunitate

Vizualizeaza

HCL 43

privind alegerea prersedintelui de sedinta pentru 3 luni

Vizualizeaza

HCL 42

privind acordarea de premii banesti castigatorilor Campionatului National SEMI KEMPO

Vizualizeaza

HCL 53

privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2019

Vizualizeaza

HCL 52

privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a Caietului de sarcini necesar concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 9268 mp. aferent Bazei Sportive comuna Crevedia, sat Samurcasi, jud. Dambovita. Tarla 46 - Parcela 296/1

Vizualizeaza

HCL 51

privind scoaterea supravetei de 424 mp. (conform documentatiei cadastrale) situata in T. 4, P. 199/1 sat Manastirea, din fondul de rezerva a comisiei de Fond Funciar si introducerea in domeniul public al comunei Crevedia, judet Dambovita

Vizualizeaza

HCL 50

privind modificarea punctului nr. 13 din Anexa la HCL nr.32/29.05.2019 - privind completarea inventarului domeniului public al comunei Crevedia, judetul Dambovita, in sensul scrierii corecte a suprafetei de 8721 mp.

Vizualizeaza

HCL 49

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea  metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte prorpietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,...

Mai mult   

Vizualizeaza

HCL 48

privind scoaterea supravetei totale de 21545 mp. constituita din 1212 mp. teren situat in T.17, P. 40/1/1 sat Cocani, 1877 mp. teren situat in T. 6 P. 38/2 sat Cocani, 1936 mp. teren situat in T. 5, P. 87/3 sat Cocani si respectiv 16518 mp. situata in T. 37 / P. 219, 220, 221, 222, 223, 224 sat...

Mai mult   

Vizualizeaza